Англійська мова

Англійська мова - одна з германських мов (західногерманська група).

Англійська мова розповсюджена в Великобританії, Ірландії, Північній Америці, Австралії, Новій Зеландії, а також деяких країнах Азії та Африки. Загальна кількість людей, які розмовляють англійською мовою, складає 400 млн. Англійська - офіційна мова Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, США, Австралії, Нової Зеландії, Канади (разом з французькою) та Ірландії (разом з Ірландською), одна з офіційних мов Республіки Індії (тимчасово), та15-ти держав Африки (ПАР, Федеративної Республіки Нігерії, Республіки Гани, Республіки Уганди, Республіки Кенії, Об'єднаної Республіки Танзанії ти ін.)

Англійська мова - одна з офіційних та робочих мов ООН. Сучасна англійська мова має велику кількість територіальних діалектів.

Для фонетики англійської мови є характерною наявність специфічних голосних, приголосних, відсутність чіткої межі між дифтонгами та довгими монофтонгами. Серед інших германських мов англійська виділяється наявністю яскраво виражених ознак аналітичної будови: основними засобами вираження граматичних зв'язків є службові слова (прийменники, допоміжні дієслова) та порядок слів.

Аналітичні форми в англійській мові використовуються для вираження деяких видо-часових зв'язків, для утворення ступенів порівняння прикметників. Відмінкові зв'язки передаються позицією слів в реченні та прийменниковими конструкціями. Фіксований порядок слів - один з основних засобів вираження синтаксичних зв'язків в структурі англійського речення. В англійській мові широко використовується безафіксне словотворення (конверсія).

В лексиці англійської мови дуже багато запозичених слів (близько 70% словникового запасу), серед яких велику групу утворюють слова і афікси, запозичені з мов латинської групи.

Comments